enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

  Kastamonu Tosya Üzümü ve Bağcılığı (Tosya Üzümünün Özelikleri Nelerdir?)

  Pirinç, kapı, kese ve çakısı ile meşhur olan Tosya, aynı zamanda çok mükemmel bir üzüm memleketidir. Fakat şimdiye kadar bağcılıkta geri usuller tatbik etmekte olduğu için üzümlerinin nefasetini, cinslerinin mükemmeliyetini dışarıya tanıttıramamıştır.

  Kastamonu Tosya Üzümü ve Bağcılığı (Tosya Üzümünün Özelikleri Nelerdir?)
  1 Ekim 2022 15:08
  A+
  A-

  Bu sırtların arasındaki hendekler senede birkaç defa su ile dolduruluyor, belleniyor ve bunun gibi daha bir çok lüzumsuz emekler sarf ediliyor, fakat buna mukabil de bağcının eline geçen para, cebini değil ancak alâ külli hâl boğazını doyurabilecek bir miktardan fazla olmuyordu. Bunca emeğe mukabil elde edilen mahsulün azlığı birçok bağcıyı bıktırmış ve onları bağcılıktan sarf-ı nazar ettirecek bir hale sokmuştu. Esasen dönüm başına 80 lira sarf etmek suretiyle meydana gelen bu eski usul bağcılık, su meselesi yüzünden de çok güç bir meseledir. Bilhassa suyun azaldığı zamanlarda, su işinden dolayı Tosya’da birçok kanlı hadiseler vukua gelmektedir.

   

  Bütün bunları nazar-ı itibara alan vilayet ziraat müdürlüğü, Tosya bağlarının sulanmaksızın yetiştirilebilen fenni bir şekle ifrağı için Tosya bağcıları nezdinde teşebbüs ve telkinde bulunmuş ve hatta mesele münakaşalı bir konferans halinde bağcılara izah edilmiştir.

  Bu izahat üzerine Tosya bağcıları bu yeni tarz ile yakından alakadar olmuşlar ve dikme mevsimi olması dolayısıyla birkaç kişi bu iş üzerinde tecrübe yapmışlardır.

  İşin ehemmiyetini kavramış olan Tosya bağcılarının bir kısmı sulamaksızın yetiştirilen bağların birçok maddi faydalarını görünce hemen bağlarını sökerek yerine yeni tarzda bağ dikmişlerdir.

  Diğer taraftan yaz ortasında bu bağlarını tutarak güzelce sürmekte olduklarını gören müteşebbisler memnuniyetlerini gizleyememişlerdir. Bunu gören diğer bağcılar da önümüzdeki ilkbaharda bağlarını sökmeği kararlaştırmışlardır ki bu bağcıların adedi herhalde 300, 500 den fazla olacağı da tahmin edilmektedir.

  Bu suretle Tosya bağcılığı birkaç sene içinde, bu yeni tarz dolayısıyla bu muhite layık olduğu mevkiini alacak, bu yüzden Tosya bağları hem fazla mahsul almak, hem de tam mevsiminde mahsulün tekemmül etmesi dolayısıyla büyük bir kazanç vasıtası olacaktır.

  Tosya bağlarının alacağı bu vaziyetin kıymet ve ehemmiyeti hakkında bir fikir verebilmek için Tosya bağlarından senede bir milyon kilo üzüm istihsal edildiğini söylemek kâfidir, zannederim.

  Diyebilirim ki, Tosya üzüm nev’inin fazlalığı itibariyle adeta bir rekor kıraca vaziyettedir.

  Tosya’daki üzüm cinsleri veya çeşitleri nelerdir?

  Âhta (Kâhta olmalı), kara üzüm, kara ve beyaz kadın parmağı, çavuş, ter kabuk, sarı gevrek, misket, paşa, tilkikuyruğu, mercan üzümü, arnat, şam, inli(isli), alaca, keçimemesidir.

  HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ – 11 Eylül 1933

  Hasan Çağlar

  Yorumlar
  1. Gaffaroğlu dedi ki:

   Maşallah günlük kelimesi yetmez anlık haber. Taze haberler hususunda takdire şayan bir çabanız var :).