enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

  Dini (İlmihal) Bilgiler

  Cuma günü Müslümanlar için büyük bir önem ve maneviyat taşıyor. Cuma günü hakkında çok sayıda hadis-i şerif vardır. Hatta ayet ve hatta sure bile vardır. Cuma gününde tüm camilerde Cuma namaz kılınır, hutbeler okunur ve dinlenir. Cuma günü sabahtan itibaren hatta Perşembe akşamından mesajları gönderilmeye başlanır.
   Furkan Sûresi; Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak Hz.Peygamber’in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve...
  Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 2023 yılında ne zaman başlıyor? Mevlid kandilinden sonra üç ayların başlangıcı da merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Dini günler takvimi ve detayları
  Nûr Sûresi; Medine döneminde inmiştir. 64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.
  Mü'minûn Sûresi; Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
  Her hafta Cuma günleri İslam alemi için çok önemli bir gündür hatta bayramdır. Anadoluda yani eskiden köylerimizde içki içenler bile Cuma’ya hürmeten Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kesinlikle içki içmezlerdi ve Cuma günü ise cuma namazına mutlaka katılıp kılarlardı.
  Hicr Sûresi; Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu...
  İbrahim Suresi; Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûre de başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
  Ra'd Sûresi; Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinde nalmıştır. “Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.
  Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 âyettir. Sûre, adını Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. İlk âyette geçen “berâet” Tevbe Sûresi: kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek sûredir. Sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu...
  Enfâl Sûresi: Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir.75 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri demektir. Sûrede başlıca, savaş, özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ganimetlerle, bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu edilmektedir.
  Öfke, ahlâkî eksikliklerdendir. İnsanda varolan gazab kuvvetinin ifrat derecesi olan öfke, bir âfettir. Öfke anında insan doğru düşünemez. Normal davranışlarda bulunamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işlerdir. Bunun için "Öfke ile kalkan zararla oturur." denilmiştir.
  Hz. Peygamber s.a.v , Cuma günü hakkında, “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı” buyurmuştur (Müslim, Cum’a, 18). Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle.
  Yunus suresinin; 40,94,95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir.109 âyettir. Sûrede temel konu olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstünolduğu vurgulanmaktadır.
  Kehf Suresi; Mekke döneminde Gāşiye sûresinden sonra nâzil olmuştur. 28, 83 ve 101. âyetlerin Medine’de indiği yolunda rivayetler varsa da âyetlerin muhtevası ve üslûbu bu rivayetlerin sıhhati konusunda şüphe uyandırmaktadır (M. İzzet Derveze, III, 475). Adını, 9-26. âyetlerde yer alan Ashâb-ı Kehf kıssasındaki kehf (mağara) kelimesinden almıştır. 110 âyet olup...
  Yüce Allah, nimetine karşı nankörlük yapanlardan vermiş olduğu nimeti alır, nankörlük yapmayıp şükrünü edâ edenlere verir. Bunun için bir millet iyi halini değiştirmedikçe, Allah vermiş olduğu nimetleri almaz, iyi halini değiştirdiği zaman, Allah nimetlerini alır ve onları elim bir azaba uğratır. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Şükür nimeti artırır, küfür ise...
  Bir sohbetim esnasında “sosyal medyada iman nasip işi değil diyen hocalar az değil” diye konuşuldu. Kader tartışmasına girmeden, çoğunlukla fark edilemeyen bir başka açıdan konuya bakarak bir değerlendirmede bulunmak istiyorum.
  Kibir, kişinin, kendisini olduğundan büyük görmesi, layık olmadığı bir büyüklük duygusuna kapılmasıdır. Bu tür bir fiil, dinî açıdan günah olduğu gibi, psikolojik açıdan da anormal bir davranış ve hastalıklı bir durumdur.
  Cuma günü Müslümanlar için büyük bir önem ve maneviyat taşıyor. Cuma günü hakkında çok sayıda hadis-i şerif vardır. Hatta ayet ve hatta sure bile vardır. Cuma gününde tüm camilerde Cuma namaz kılınır, hutbeler okunur ve dinlenir. Cuma günü sabahtan itibaren hatta Perşembe akşamından mesajları gönderilmeye başlanır.
  Mekke'de başlayan İslam daveti dalga dalga yayıldı ve Hudeybiye Barışı'ndan sonra başlayan davetle devlet başkanlarına, kabile reislerine elçiler gönderildi. Bütün insanlık İslam'a davet edildi. Davetini bütün insanlığa ulaştıran bir peygamberin ümmetiyiz.
  İsra Suresi; Mushaftaki sıralamada on yedinci, iniş sırasına göre ellinci sûredir. Kasas sûresinden sonra, Yûnus sûresinden önce Mekke döneminde inmiştir. 26, 32-33, 60, 73-74, 80, 107-111. âyetlerle diğer bazılarının Medine’de indiği yolunda değişik rivayetler varsa da, büyük ihtimalle tamamı Mekke’de nâzil olmuştur. İbn Âşûr, bu rivayetlerin, söz konusu âyetlerin içerdiği...
  Ebu Hureyre (r.a) Resulullah (s.a.v)’den şöyle rivayet eder: “ Yedi helak ediciden sakının” Dediler ki: “Onlar hangileridir ey Allah’ın Resulu? Resulullah (s.a.v) dedi ki: “ Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, yetimin malını yemek, faiz yemek, cihaddan kaçmak, hiçbir şeyden habersiz namuslu mümin kadınlara zina...
  Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18)
  Allah, kulun namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, cihat etmeye ve diğer ibadetleri yapmaya gücünün yettiğini bildiği için, bunları kullarına emretti. Kul bunları yaptıkça arınır, olgunlaşır ve Rabbine yaklaşır. Bize güç ve kuvvet veren de Allah'tır.
  Fatiha Suresi; Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve...
  Yüce Allah'ın razı olduğu her söz ve amel ibadettir. İbadet ALLAH'a saygı ve boyun eğmek ve emirlerine itaat etmektir. İbadete ihtiyaç vardır; Allah bizi yarattı ve türlü nimetleri verdi; bizim ona ibadet etmemiz ve emirlerine itaat etmemiz şarttır.
  Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir. Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre hak kazanır.
  2023 mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023 Ramazan Bayramı hangi gün ve hangi tarih ve bayram kaç gün sürecek?
  İslam yeryüzünde fitneyi kaldırmayı ve insanların huzur ve barışını sağlamayı amaçlar. Cihat ise Allah'a giden yollar üzerindeki engelleri kaldırmayı!. Barış için. Çünkü Rabbimiz, "Barışta hayır vardır" (Nisa Suresi, Ayet 128) buyurur. İslam'daki savaşlar hep "barış" amaçlıdır.
  Bir ailede veya yerde bireylerin evde huzur ve mutluluk içinde olabilmelerinin olmazsa olmaz ilk şartı karşılıklı sevgi ve saygıdır. Yani birbirlerine karşı hoşgörü, sabır ve incelik olmalıdır. Peki Evlerimizde Huzur ve Bereket Nasıl Sağlanır?