enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

  (Bakara Suresi) Âmene’r Resûlünün Gizemi, Faziletleri, Sırları ve Anlamı (Amene’r Resûlü Nelere İyi Gelir?)

  Bakarâ sûresinin başından dört âyeti, Âyete’l Kürsî’yi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin sonunda bulunan üç âyeti yani Âmene’r Resûlünün kim okursa, ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allah-u Teâlâ’nın izniyle iyileşir, Amene’r Resûlü okunan eve, 3 gün şeytan girmez.

  (Bakara Suresi) Âmene’r Resûlünün Gizemi, Faziletleri, Sırları ve Anlamı (Amene’r Resûlü Nelere İyi Gelir?)
  8 Eylül 2022 12:25
  A+
  A-

  Amene’r Resulu ne demek? Amene’r rasulu neye iyi gelir? Amene’r Resulünün okunuşu? Amene’r Resulü Arapça okunuşu? Resulü Dua Gibi Okunur mu? Amenerrasulü okumanın faydaları nelerdir? Bakara Suresi 286 ayette ne anlatılıyor? Bakara 285 ayeti ne demek istiyor? Amenerrasulü neyi anlatıyor? Amenerrasulü okursak ne olur? Amenerrasulu ne anlama gelir? Amene’r rasulü günde kaç defa okunmalı?

  İşte Âmene’r Resûlü hakkında tüm merek edilenler….

       * Amene’r Resûlü okuyan. Allah’ın (c.c.) himâyesine girer, kazanır. Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları
  ayağına gelir.

  • Yatsıdan sonra okuyan, geceyi ibâdetle geçirmiş gibi sevâba nâil olur.
  • “Bakarâ sûresi, Kur’ân’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek, bereket; terk etmekse, hasrettir. Bu sûreye sihirbazlar güç yetiremezler.” (Beyzâvî 2/274)
  • Bu âyet-i kerîmeler hakkında, Resûl-ü Ekrem buyurdu ki: “Allah-u Teâlâ, cennet hazinelerinden olan iki âyeti (Ayete’l Kürsî, Amene’r Resûlü) bana indirdi. Allah, mahlûkatı yaratmazdan iki bin sene evvel, o iki âyeti, kudret eli ile yazdı.
  • Kim, gece yatsı namazından sonra, o iki âyeti okursa, gece ibâdetinden ona kâfi gelir.”
  • Resûl-ü Ekrem, yine bu iki âyetin faziletine dâir buyurdu ki: “Kim, Amene’r Resûlü’yü geceleyin okursa, o, ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder.”
  • “Cenâb-ı Hak, Sûre-i Bakarâ’yı iki âyetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, evlatlarınıza öğretiniz, çünkü bunlar hem salâttır, hem Kur’ân’dır.”
  • “Sûre-i Bakarâ’nın sonundaki âyetler, bana arşın altındaki hazineden verildi. Onlar, benden evvel hiç bir nebîye verilmemiştir.”

   

  • “Bir insan, bu âyetleri geceleyin okursa, bir muradına kifâyet eder. O gece, o eve şeytan giremez.”
  • Bu âyet-i kerîmelerin okunmasına, gerek gece, gerek gündüz olsun devam edilmelidir.
  • Bu âvetler hakkında, Peygamber Efendimizin (s.a.v) çok müjdeleri vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Bakarâ sûresinin sonundaki iki âyeti (Amene’r Resûlü) geceleyin okuyana, bunlar ona kâfidir.” (Beyzâvî)
  • “Bakara sûresinin başından dört âyeti, Âyete’l Kürsî’yi takip eden iki âyeti ve sûrenin sonunda bulunan üç âyeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hichir seyle karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allah-Teâlanın izniyle iyileşir.”
  • “Allah-u Teâlâ, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı ve o kitabdan iki âyet indirerek Bakarā sûresini, bu iki âyetle kapadı. Bu iki âyet, bir evde üç gece okunmazsa, seytan o eve yaklaşır.”
  • Efendimiz (s.a.v), Bakara Sûresinin sonunu (Amene’r Resûlü) ve Ayete’l Kürsî’yi okuduğu zaman gülerdi ve: “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın hazinesindendir” buyururdu. (Suyûtî)
  • “Dört şey, Arş-ı Âzam altındaki hazineden indirildi. Fâtihâ, Ayete’l Kürsî, Amene’r Resûlü, Kevser sûresi.”
  • Hazret-i Ömer (r.a.) buyurdu ki: “Akıllı kişi, Bakara sûresinin sonunda bulunan âyetleri (Amene’r Resûlü) okumadan uyumaz.”

  • Hazret-i Ali (k.v.) buyurdu ki: “Bakarā sûresinin sonundan, üç âyet-1 kerîmeyi okumadan uyuyan bir kimseye, ben akıllı diyemem.”
  • Imâm-1 Nevevî buyurdu ki: “Bu âyet-i kerîmeleri okumak geceyi ihyâ etmeye kâfîdir.” Bazıları da, kötülüklerden korunmasına kan gelir, demişlerdir.
  • Ibn-i Abidin buyuruyor ki: “Defin bittikten sonra, birkaç dakika eranda oturup veya çömelip, sessizce Bakarā sûresinin başını ve sonunu okumak, meyyit için duâ ve istiğfâr etmek müstehabtır.”
  • Abdullah ibni Mes’ûd (r.a.) buyurdu ki: “Resûlullah Efendimize, Mi’racta üç husûsi şey verildi. Birincisi beş vakit namaz, Amene’r Resûlü, üçüncüsü ümmetinden Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.”
  • Allah dostları buyuruyor ki: “Amene’r Resûlü’yü okuyanlar için, âyetler, gece ibâdet, vird ve zikr yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.”
  • “Kur’ân okumayı terk edip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sûre-i Bakarâ’nın okunduğu evden, şeytan mutlaka kaçar.” (Tergib 195)

  • Bakarâ, Âl-i İmrân, Tâhâ sûreleri, kendileriyle yalvarılıp, duâ edildiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın kabûl buyuracağı “İsm-i Azam”dırlar. (Darîmî)
  • İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: “Cebrâil (a.s.), Hz. Peygamberin (s.a.v) yanına oturduğunda, yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup, başını yukarıya kaldırdı ve “Bu ses, semâda sadece bugün açılan bir kapının sesidir” dedi. Hemen bir melek geldi. Cebrâil (as), “Bu melek, bundan önce hiç yeryüzüne inmemiştir” dedi. Sonra melek, selâm verdi ve “Senden önce, hiçbir peygambere verilmeyen iki nurla Fâtihâ Sûresi ve Bakara Sûresinin sonlarıyla seni müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir” buyurdu.
  • Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evlerden nefret eder” buyurdu.
  • Ebu Umâme El Bahîlî (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamberi (s.a.v) şöyle buyururken duydum: “Bakara Sûresini okuyunuz. Bu sûre, sâhibi için bereket; terk eden için ise üzüntü vesîlesidir. Onu okumayanlar bunu elde edemezler”
  • Hadîs-i seriflerde buyuruldu ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya devam ediniz. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm, kıyâmet günü okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bakara ve Âl-i İmran sûrelerini okumaya devâm ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâmet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış, saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten koruyacaklar, şefâat edeceklerdir.”

  • “Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”
  • “Kim, herhangi bir gecede, Bakarâ sûresini okursa, o sayede kendisine Cennette tâc giydirilir.” (Allah-u Teâlâ’nın İsm-i A’zamı şu iki âyettir; Bakarā sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmran sûresinin başı.)
  • “Her kim, Bakarâ ve Âl-i İmran sûrelerini gündüzleri okursa, akşama kadar münâfiklıktan berî olur. Her kim, bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.”
  • Hazret-i Ömer (r.a.) buyurdu ki: “Bakarâ ve Âl-i İmran sûrelerini, geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle meşgul olmuş gibi sevâb verilir.”

  • Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a.) buyurdu ki: “Evde, Bakarâ sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve giremez.” Kim, yatsi namazından sonra veya yatarken okursa, sabaha kadar ibâdet etmiş gibi sevâb kazanır.”
  • Cebrâil (a.s.), bu sûrenin bitiminde “Âmin” denmesini peygamberimize söylemiştir.
  • Peygamberimiz (s.a.v), bu sûre ile duâ ettiğinde, Allah (c.c.) tarafından “Pekiyi, duânı kabul ettim” dendiği kaydedilmiştı. (Tirmizi)
  • Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun basucunda Fâtihâ, ayakucunda ise Bakarâ sûresinin sonunu okuyun.” (Taberânî)

   

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.