enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Fatiha Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Fatiha Suresinin Gizemi)

Fatiha Duasının Türkçe okunuşu ve Gizemi…

Fatiha Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı (Fatiha Suresinin Gizemi)
20 Şubat 2022 12:47 | Son Güncellenme: 23 Şubat 2022 10:22
A+
A-

Fatiha Duası Türkçe Okunuşu

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Duasının Gizemi

Fatiha Duası, insanı Allah’ın (c.c.) derde devadır. “Hamd” şükrün anahtarıdır. Ölümden başka derde devadır. Bu nedenle Fatiha şükrün ifadesidir.
Muhim bir ihtiyacı olan Fatiha’yı 40 akşam namazından sonra okursa Allah (c.c.) her muradını verir. Hz. Ali (r.a) buyurdu ki: “Önemli bir ihtiyacı olan, her namazdan sonra 100 defa Fatiha okumaya devam etsin. En önemli ihtiyaç. cehennemden kurtulup, cennete girmektir. Buna devam eden ihtiyacını Allah’ın (c.c.) izni ile karşılanmış bulur.”

İmam-ı Azam. “İsm-i Azamın” Fatiha, Ayete’l Kürsi ve Kadir süresinde olduğunu beyan etmiştir. Ebu Said Rafi b. El Mualla (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) bana: “Mescidden çıkmadan önce Kur’an’daki en büyük süreyi sana öğreteyim mi?” buyurdu ve elimden tuttu. Mescidden çıkmaya niyetlendiğimizde: Ey Allah’ın Elçisi! “Kur’an’daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?” diye sormuştunuz, dedim. Hz. Peygamber de “O. yedi ayet olan Fatiha suresidir ve bana İhsan olunan Kur’an’dır” buyurdular.
Ibn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: “Cebrail (a.s), Hz. Peygamberin (s.a.v) yanına oturduğunda yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup, basını yukarıya kaldırdı ve “Bu ses, semada sâdece bugün açılan bir kapının sesidir” dedi. Hemen bir melek geldi. Cebrâil (as): “Bu melek, bundan önce hiç yeryüzüne inmemiştir” dedi. Sonra, melek selam verdi ve: “Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen iki nurla, Fâtihâ ve Bakara süresinin sonuyla seni müjdeliyorum! Onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir” buyurdu.
Peygamberimiz (sav), bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle bildiriyor: “Allah-u Teâlâ buyurdu ki: Ben, namaz suresi olan Fâtiha’yı kendimle kulum arasında varı yarıya paylaştırdım. Yarısı benim, yarısı da kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır.”

Kul, ‘Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemin’ (Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir) dediği zaman. Allah. “Kulum Bana hamdetti’ buyurur. Kul. ‘Er Rahmani’r Rahîm’ (O Rahman’dır. Rahim’dir) dediği zaman, Allah, `Kulum Beni medhetti’ buyurur. Kul, Mâliki yevmiddin (Din gününün sahibidir) dediği zaman, Allah, Kulum beni tazim etti, işlerini bana havale etti’ buyurur. Kul, lyyä ke na’büdü ve iyya ke nestaîn’ (Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz) dediği zaman, Allah. ‘İste bu kulumla kendi aramdadır ve kulumun dilediği de onundur’ buyurur. Kul, İhdinassirate’l müstakime sıratallezine en’amte aleyhim ğayri’l mağdubi aleyhim veleddallîn’ (Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış yahut sapmış olanların yoluna değil) dediği zaman, Allah (c.c), ‘Iste bu kulumundur ve kulumun istediği de onun hakkıdır’ buyurur.”
Kur’an’ın en faziletli suresi Fatiha olduğu gibi, en faziletli ayeti de yine Fatiha’nın bir âyetidir. Fâtiha, sevâbı bakımından İhlâs sûresi gibi Kur’an’ın üçte birine denktir: İbn Abbas’ın (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v), bu hususu şöyle dile getirmiştir: “Fatihâ, sevab bakımından Kur’an’ın üçte birine denktir.”

Bir işe başlarken Bismillah denmesi gerektiği gibi, Fatihâ okunması da tavsiye edilmektedir. Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayetinde Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hayırlı bir iş, Elhamdülillah ile başlamazsa sonu kısıktır, bereketsizdir.”
Fatiha’yı okuduktan sonra “Veleddallin” deyince hemen arkasından “Amin” demek sünnettir. “Amin’in önemini ve Allah (c.c.) katındaki yeri için Peygamberimiz (s.a.v.): “Amin, Mü’min kullarının diliyle Rabbü’l alemin’in mührüdür” buyurmuştur.
Hasan Basri (r.a.) bu konuda şöyle buyuruyor: “Allah (c.c.), bütün semâvî kitapların ilmini Kur’an’da; Kur’an’da mevcut olan ilimleri de Fatiha suresinde toplamıştır. Fatiha’nın tefsirini öğrenen, bütün semâvî kitapların tefsirini öğrenmiş gibi olur.”
Fatiha, maddi ve manevi her derde deva, her hastalığa şifa ve her sıkıntıya ilaçtır. Abdülmelik bin Umeyr’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v), bu hakikati, şu sözleriyle dile getirmiştir;

“Fatiha süresi, her derde devadır.” “Fatiha, bütün dertlere karşı şifadır.” “Fatiha, zehirden kurtulmak için bir şifâdır.”
Fatiha, nazara, göz değmesine karşı da bir şifa kaynağıdır. İmran bin Husayn’ın rivayetinde, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Fatiha’yı ve Ayete’l Kürsi’yi bir kul okursa, o gün ona insan cin nazarı değmez.”

 

Yorumlar
  1. Abdülkadir dedi ki:

    Vermiş olduğunuz bilgiler için Allah razı olsun. Fatiha Duasının anlamını öğrendikten sonra şifaları ile birlikte gün içerisinde daha sık okuyalım inşallah.