enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Bir Müslüman’ın Kesin Bilmesi Gereken 40 Soru 40 Cevap

Bir Müslümanın mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken temel dini bilgileri siz okuyucularımız için 37 haber adına Kastamonu Haber ekibimiz İmam Gazali’den uyarlanan “TAM NAMAZ HOCASI” kitabından soru-cevap şeklinde derledi..

Bir Müslüman’ın Kesin Bilmesi Gereken 40 Soru 40 Cevap
25 Mayıs 2023 00:03 | Son Güncellenme: 25 Mayıs 2023 09:45
A+
A-

SORULAR VE CEVAPLAR

1- Rabbin kimdir?

Rabbim Allah’tır. Canlı ve cansız her şeyi yaratan, gözeten O’dur.

2- Dinin nedir?

Dinim İslam’dır. İslam; Allah’ın kendisi için seçtiği en son ve en mükemmel dindir.

3- İslam nedir?

İnsanlar için en olgun hayat nizamıdır. Dünya ve ahiret hayatında mutlu olmak isteyen kişi bu dine uyarak, Allah’ın emirlerine teslim olur.

4- Müslüman kime denir?

İslam dinine inanan kişiye müslüman denir. Gerçek inanış; Allah’ın emirlerine uymak, Peygamber’in sünnetini yaşamakla olur.

5- Ne zamandan beri müslümansın?

Kalu Bela’dan beri.

6 – Kalu Bela nedir?

Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman onlara; “-Ben sizin Rabb’iniz deği Imiyim?” diye sormuştu. O gün tüm insanlar; (Kalu bela) “-Evet Sen bizim Rabb’imizsin” demişlerdi. İşte biz o zamandan beri müslümanız.

7- Kelime-i Şahadet nedir?

Allah’ın birliğini ve Hz. Muham- med’in O’nun elçisi olduğunu kabullenmektir.İslam’a Kelime-i Şahadetle girilir.

Kelime-i Şahadet nasıl getirilir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhe- dü enne Muhammeden Abdühü ve Rasülüh

أشْهَدُ أَنْ لا اله الا الله وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ

Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O’nun kulu ve Rasülü’dür.

9- Şeriat nedir?

Şeriat müslüman olan bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu İslami esaslardır. Kur’an ve Hadis Şeriat’ın ta kendisidir.

10- Peygamber kime denir?

Peygamber, insanları doğru yola iletmek için Allah tarafından gönderilen elçilere denir. Saygıya layık, hatasız, muhterem insanlardır.

11- Son Peygamberimiz kimdir?

Bizim Peygamberimiz, ahir zaman nebisi (son peygamber) Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.v).

12- Allah (c.c) emirlerini peygamberlere nasıl bildirir?

Vahiy meleği Cebrail (a.s) vasıtasıyla mukaddes kitaplar ve sahifeler halinde bildirir.

13 – Müslümanların kitabının ismi nedir?

Müslümanların kitabını. ismi Kur’an-ı Kerim’dir.

14- Kur’an-ı Kerim nedir?

Allah’ın insanlara emir ve yasaklarını bildirdiği ve Hz. Muhammed vasıtasıyla indirdiği, insanların en son kitabı, Allah’ın mübarek sözüdür. Eşi ve benzeri olmayan, taklit edilemeyen mübarek bir kitaptır.

15 – Kıblemiz neresidir?

Kıblem Mekke-i Mükerreme’deki Kabe’dir. Her müslüman namaz kılarken Kabe’ye yönelir. Kabe yeryüzündeki ilk mesciddir.

16- Münafık kime denir?

Diliyle Müslüman olduğunu söylediği halde kalbiyle inanmayan kişidir: Allah katında insanların en adi ve değersizleri bunlardır.

17- Kafir kime denir?

Kafir, Allah’ı ve paygamberleri kabul etmeyen, İslam’ın emirlerini reddeden kişidir. Kendisine bunca nimeti veren Rabb’ini Tanımamasından dolayı cehennem azabıyla cezalandırılacaktır.

18- Mezhep nedir?

Müslümanların takip etmesi gereken yol demektir. Tüm İslami kaynakları tetkik edip, hüküm çıkartma kabiliyetine sahip olmayan müslümanlar bu hususta müctehid olan İslam alimlerinin fetvalarına uyarlar. Böylece mezheb oluşur.

19. Kaç çeşit mezheb vardır?

Ehl-i sünnet mezhebleri, ameli ve itikadi (inanç) mezhebleri olmak üzere iki çeşittir.

Bu mezhebleri sayar mısınız?

20 – Ameli mezhebler dörttür.

1. Hanefi mezhebi: imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife.

2. Şafii mezhebi: İmamı, İmam-ı Şafii
3. Maliki mezhebi: İmamı, Malik bin Enes.
4. Hanbeli mezhebi: İmamı, Ahmed bin Hanbel’dir. İtikadi mezhebler ikidir:
1. Maturudi mezhebi: İmamı, Ebu Mansur Maturudi’ dir. 2. Eş’ari mezhebi:
İmamı, Ebu’l-Hasan el Eş’ari’dir.


21- Bizim mezhebimiz hangisidir?

Amelde mezhebimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin mezhebi; itikatta ise Ebu Mansur Maturidi’nin mezhebidir.

22- Peygamberimiz ne zaman doğmuştur?

Miladi 571. yılının Rebiü’l-evvel ayın- da bir pazartesi günü doğmuştur.

23 – Peygamberimiz nerede doğmuştur?

Arabistan’ın Mekke şehrinde, Haşimoğulları Mahallesi’nde doğmuştur.

24 – Peygamberimiz’in babasının ismini söyler misiniz?

Abdullah.

25- Peygamberimiz’in annesinin ismini söyler misiniz?

Amine.

26 – Peygamberimizin Dedesinin ismini söyler misiniz?

Abdu’Muttalib.

27 – Peygamberimizin Süt annesinin ismi nedir?

Halime.

28- Ne zaman peygamber olmuştur?

40 yaşında peygamber olmuştur.

29 – Mirac nedir?

Peygamber Efendimiz’in maddi ve manevi vücuduyla Allah’ın huzuruna çıkması ve Allah-u Teala’yla vasıtasız konuşmasıdır. Beş vakit namaz bize Miraç’ta hediye edilmiştir. Bu sebeple namaz mü’minin miracıdır.

30- Peygamberimiz Ne zaman hicret etmiştir?

İslamiyeti kabul etmeyen müşriklerin işkencelerini artırmaları üzerine 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

31 – Peygamberimiz ne zaman vefat etti?

Miladi 632 yılında 63 yaşında, Medine’de vefat etmiştir. Mübarek kabirleri Medine’de, Mescidi Nebevi (Peygamber Mescidi)’n dedir.

32 – Peygamber Efendimiz’in kaç çocuğu vardır?

Yedi çocukları vardır. Bunlardan dördü kız; Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma; üçü erkek; Kasım, Abdullah, ve İbrahim’dir.

33 – Peygamber Efendimiz’in hanımlarının isimleri nelerdir?

Hz. Hatice, Hz. Sevde, Hz.Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Zeyneb, Hz. Ümmü Sele- me, Hz. Zeyneb binti Cahş, Hz. Cüveyrile, Hz. Ümmü Habibe, Hz. Safi- ye ve Hz. Meymüne.

34 – Peygamberimiz’in damatları kimlerdir?

Hz. Fatima’yla evlenen Hz. Ali ve Rukiye’yle, onun ölümünden sonra Ümmü Gülsüm’le evlenen Hz. Osman’dır. Peygamber Efendimiz’in iki kızını alması sebebiyle kendisine Zi’n-Nureyn (iki nur sahibi) denmiştir.

35 – Peygamberimizin Kaç torunu vardır?

Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin evlenmelerinden üç torunu olmuştur. İsimleri Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Zeyneb’dir.

36 – Sahabe kime denir?

Müslüman olduğu halde Peygamberimiz’le görüşüp, onu tanıma imkanına sahip olan kimselerdir. İnsanların şereflileridirler.

37 – Muhacir kimdir?

Tüm mallarından vazgeçerek, Peygamberin çağrısına uyup, Allah için Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlardır.

38 – Ensar kimdir?

Muhacirleri sevgiyle karşılayıp bağrına basan, onların tüm ihtiyaçlarını karşılayan, Medine’nin samimi müslümanlarıdırlar. Muhacir ve Ensar İslam’ın kuruluşunda sarf ettikleri bu gayretlerden dolayı Kur’an’da ve Hadisler’de övülmüşlerdir. Bu kurtuluş nizamının bozulmadan bize ulaşmasına vesile oldukları için, her müslüman onları sevmekle yükümlüdür.

39 – Halife kime denir?

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, müslümanların devlet başkanlığına getirilen, faziletli ve mübarek insanlara denir.

40 – İlk halifeler kimlerdir?

ilk halifeler sırasıyla: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’dir. Bunlar Peygamberimiz’in hayatında, onun en yakın arkadaşları olup vefatından sonra, onun emirlerinden hiç sapmadan yürüyen faziletli insanlardır. Bunlara olgun ve hakiki halifeler manasına (Hulefa-i Raşidin) denir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.