enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

  Esma-ül Hüsna (Allah’ın en Güzel İsimleri) Anlamları, Sırları, Gizemi ve Faziletleri

  Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Hadislerde geçen “saymak” (ihsâ) ve “ezberlemek” (hıfz) ile maksat Allah’ı güzel isimleriyle tanımak ve O’na iman, ibadet ve itaat etmektir.

  Esma-ül Hüsna (Allah’ın en Güzel İsimleri) Anlamları, Sırları, Gizemi ve Faziletleri
  9 Mart 2023 11:39
  A+
  A-

  Kur’an’da; “En güzel isimler (Esma-il Hüsna) Allah’ındır. Onlarla dua edin.” (A’RAF-180) Hadis’de; “Allah’ın 99 ismi vardır, kim onları sayarsa, okursa cennete girer.” (Tirmizî, İbn-i Hibban)

  ALLAH: 99 ismin en büyüğüdür, bütün isimleri içine alır, okuyanın kalbi nurlanır.

  ER RAHMAN: Dünyada herkese rahmet edici. Bunu okuyanın kalbi yumuşar, merhametli olur.

  ER RAHİM: Ahirette rahmet edici. Sabahtan sonra 100 kere okuyana herkes dost olur.

  EL MELİK: Padişah. Öğle vakti 100 kere oku- yan stresten kurtulur, huzura erer, sevilir, sayılır.

  EL KUDDUS: Mukaddes, temizleyen. 100 kere okuyanın kalbi kederden, manevi hastalıktan emin olur.

  ES SELAM: Selamete ulaştıran. 160 kere has- taya okunsa şifa bulur, vesveseden, kötülükten emin olur

  EL MÜ’MİN: Emin kılan, koruyan. Nefsine, malına zarardan korkan 36 kere okursa emin olur.

  EL MÜHEYMİN: Gözetleyici. Gusülden sonra 100 kere okuyanın kalbi nurlanır, duası kabul olur.

  EL AZİZ: Güçlü, galip: 40 gün 41 kere okuyan fakirlik görmez, okuyan aziz olur. Hz. Yusuf okudu aziz oldu.

  EL CEBBAR: Zorla yaptıran ıslah eden. Zalimlerin şerrinden kurtulmak için sabah akşam 21 kere okunmalıdır.

  EL MÜTEKEBBİR: Çok büyük. Hanımına yaklaşmadan 10 kere okuyanın salih evladı olur.

  EL HALİKU: Yaratan. Kim gece okursa bir melek yaratılır, kıyamete kadar ibadet eder sevabı ona yazılır.

  EL BARİU: Yoktan var eden. Okuyanın sıkıntıları gider, Âlem onu kutlar, insanlara şifa dağıtır.

   EL MUSAVVIR: Suret, şekil veren. Okuyanlar düşük yapmaz, devam edene güzel ahlaklı çocuk veri- lir.

  EL GAFFAR: Affeden. Devam edenlerin günahları kalmaz, gizli sırlara ulaşır, sinirleri yatışır.

   EL GAHHAR: Her şeye galip gelen. Okuyanın nefsi ezilir, dünya sevgisi gider.

  EL VEHHAB: İhsanı bol. Duadan sonra 7 kere okuyanın duası kabul olur.

  EL REZZAK: Rızık veren. Hz. Mikail’in zikridir, rızkı bol olur, sabahtan sonra 10 kere okuyandan şer ve kötülükler yok olur.

  EL FETTAH: Açan. Okuyan maddi manevi, fetihlere ulaşır, sabahtan sonra 70 kere kalbi temizler.

  EL ÂLİM: Bilen. Okuyan âlim olur, hikmet ve tasarruf sahibi olur, “Ya Allamülguyup” diyene sır kapıları açılır.

  EL KABİD: Ruh alan rızkı kısan. Azrail’in zikri, mazlum okursa zalim helak olur, kötü huydan kurtulur.

  EL BASİT: Bağışı çok. Seherde el açıp 10 kere okuyan rızka, ilme, şan, şerefe nail olur, muhtaç olmaz.

  EL HAFİD: Düşüren, indiren. Okuyan zalim ve fasıkların şerrinden emin olur, duası kabul olur.

  EL RAFIU: Yükselten. Gece 100 kere okuyan diğer insanlardan üstün olur, büyük fethe nail olur.

  EL MUİZ: Aziz kılan. Pazar. ve Cuma gecesi 140 kere okuyan heybetli olur, hiçbir şeyden korkmaz.

  EL MUZİL: Zelil kılan. 75 kere okuyup sec- dede “… şerrinden koru” dese, emin olur.

  ES SEMİ: İşiten. Ağır işitenler okur, hocalar okursa sözü geçerli olur.

  EL BASİR: Gören. Cumadan önce okunursa kalp cilalanır, göz nurlanır, basiret açılır.

  EL HAKEM: Hükmeden. Gece 100 kere okuyanın kalbi açılır, sözü tesirli, makbul olur.

  EL ADLÜ: Adaletli. Cuma gecesi ekmek üzerine yazılıp yense herkes ona itaat eder.

   EL LATIF: Çok lütüfkar: İki rekâttan sonra 100 kere okunursa tüm dilekler olur, hastalar şifa bulur.

  EL HABİR: Haberdar olan. Devam edenlere ruhaniler gelip haber verir, yatarken okuyan istediğini görür.

  EL HALİM: Çok yumuşak. Devam edenler ARİFLER zümresine girer. Okuyan yumuşak ahlaklı olur.

  EL AZİMU: Büyük. Buna devam edenler, çok büyük kişi olur. Hastaya okunursa şifa bulur.

  ES ŞEKUR: Az amele çok sevap veren. 41 kere suya okuyup yüze sürülürse kalp gözü iyi olur

  EL GAFFUR: Bağışlayıcı. Farzların peşinden okuyana melekler gelir, dileğini yerine getirir.

  EL ALİYYU: Yüce. Okuyan hikmetli konuşur, kısmeti dar olan hemen açılır.

  EL KEBİR: Çok büyük. Günde 100 kere oku- yan büyük zat olur, ilim kapıları açılır, vazifesine döner.

  EL HAFIZ: Koruyan. 16 kere okuyan tüm felaketlerden korunur, kötü huylu ıslah olur.

  EL MUKIT: Gıda, rızık veren. Okumaya devam eden açlık duymaz, manevi rızık alır.

  EL HASİB: Hesaba çeken, kâfi gelen. Kötü huylu, su bardağına 7 kere okursa düzelir, sevilir.

  EL CELİL: Celal sahibi. Devam eden sevgi görür, zalimi dize getirir. Manevi güç kazanır.

  EL KERİM: Çok cömert. Devam eden cömert olur, kazancı bereketli olur.

  ER RAKIB: Kontrol eden. Kim kendi evladı üzerine 7 kere okursa ALLAH korur.

   EL MUCİB: Duayı kabul eden. Duadan sonra okunsa kabul olur.

  EL VASIU: Lutfu geniş olan. Geçim sıkıntısı- nı giderir, devam edene manevi perdeler açılır.

  EL HAKİM: Hüküm ve hikmet sahibi. Oku- yanın dili hikmet konuşur. İşler yolunda gider.

  EL VEDÜD: Seven. (İsmi azamdır) Okuyanı ALLAH sever

  EL MECİD: Yüce olan. Okuyan yücelikle daim olur, 100 kere okuyandan bunalım gider.

  EL BAIS: Dirilten. Yatarken okuyan kalbine ilim dolar, kapalı kapılar açılır, ibadete sevgisi artar.

  ES ŞEHİD: İsyankâr evlat üzerine okunursa itaat eder, şehit olarak ölür.

  EL HAKK: Hak olan. Bu ismi okumaya devam eden, kulluk vazifesini yapar sapıklıktan uzaklaşır.

  EL VEKİL: Kulların işlerine kefil olan. Okuyanın bütün işlerini Allah görür, ummadığı yerden rızık gelir.

  EL KAVİYYU: Çok kuvvetli olan. Okuyan ibadete kuvvet bulur, zayıfsa kuvvetlenir, yorgunluk kalmaz

  EL METİN: Çok güçlü. Kötü işle uğraşanlar üzerine 10 kere okunsa kötülük gider.

  EL VELİYYÜ: Dost olan yardım eden. De- vam eden veli olur, kötü huylu hanıma okunsa iyi olur.

  EL HAMİD: Hamde layık olan. Okuyan övülen kişi olur, velilik makamına ulaşır, güzel ahlaklı olur.

  EL MUHSİ: Sayan. Okuyan nefsini hesaba çeker, unutkan olanlar okursa unutkanlık hastalığı gider.

  EL MUBDIU: Yoktan var eden. Hamile olan elini karnına kor 99 kere okursa çocuk muhafaza olunur.

  EL MUID: Tekrar dirilten. Her gideni dön- dürmek için okunur, unutkanlığı giderir.

  EL MUHYİ: Dirilten. Okuyanın kalbi iman ve irfan ile dirilir, Hz. İsrafil’in zikridir. Hastaları diriltir.

  EL MUMİT: Öldüren. Devam eden nefsi emmareyi öldürür. Düşmanı yok eder.

  EL HAYYU: Diridir. Devam eden güzel hayat yaşar, hasta şifa bulur, manen diri kalır.

  EL KAYYUM: Ayakta tutan. 16 kere okuyan unutkanlığı gider, çok uykudan kurtulur.

  EL VACID: İstediğini bulan. Yemek üzerine okunsa kalbini kuvvetlendirir.

  EL MACİD: Kadri, şanı büyük. Bunu okuyanın kalbi nurlanır, mal ve mülkü artar.

  EL VAHİD: Sıfatlarında tek. Okuyan yalnız yaşamayı ister, şeytani düşünceleri gider.

  EL EHAD: Zatında tek. Tenhada 1000 kere okunsa gizli haller zuhur eder, ahlakı güzelleşir.

  ES SAMED: Herkes ona muhtaçtır. Okuyan bütün ihtiyaçları karşılar, herkes ona muhtaç olur.

  EL KADİR: Her şeye gücü yeten. Arzu ettiğine ulaşır, 2 rekâttan sonra 100 kere okuyan güçlenir.

  EL MUKTEDİR: Gücü yeten. Unutkanlık gaflet gider, devam edene ALLAH ruhları musahhar kılar. (Emrine verir)

  EL MUKADDİM: Öne alan. Okuyan madde ve manada öne geçer, 184 kere okuyan herkesten öne geçer.

  EL MUAHHİR: Geriye bırakan. 100 kere okuyan ALLAH’dan başka sevgi görür, basireti açılır.

  EL EVVELÜ: Evveli olmayan. Okumaya devam eden tüm isteğine kavuşur.

  EL AHİRU: Sonu olmayan. Yatsıdan sonra 100 kere okuyan sonu hayırlı olur, kalbindeki kötülükler gider.

  EZ ZAHİRU: Zahir olan, bilinen. Seherde okuyana ‘Velayet nuru’ zahir olur, kalbi açılır.

  EL BATİNU: Gizli olan. Üç kere ihlasla okunsa hakikati görür, sevilir korku kalmaz.

  EL VALİ: Hüküm ve tasarruf eden. Velilerin zikridir. 1000 kere okuyan veliler bahçesine girer.

  EL MÜTEALİ: Yüce olan. Yücelmek isteyen okur, büyük ruhaniyete sahip olur.

  EL BERRU: İhsanı bol olan. Okuyan felçten beri olur, günahkârlar 700 kere okursa alışkanlıktan kurtulur.

   ET TEVVAB: Tevbeleri kabul eden. Günahkârlar okusa af olunur, geçim sıkıntısı çekenin okuması gerekir.

  EL MUNTEKİM: İntikam alan. Hz. Azrail’in zikridir. Zalimin zulmünden kurtulur.

  EL AFUVVU: Çok af eden. Öfkelendiğinde 10 kere okusa öfkesi gider, nefsi dize getirir.

  ER RAUF: Çok şefkatli olan. Devam edenin kalbinde şefkat olur, isyan eden okusa asiliğinden vazgeçer.

  MALİKELMÜLK: Mülk sahibi. Vesveseli okusa gider, sinirlenen sakinleşir, manevi mülke sahip olur.

  EL MUKSİT: Adaletli olan. Bunu okuyana kimse başkaldıramaz, sinirler yatışır, stres gider.

  EL CAMIU: Toplayan. Okuyan zahiri, batini cem eder, toplar. 114 kere okuyan malı ve kaybolanları döner.

  EL GANİYYU: Zengin. Okuyan zengin olur, muhtaç olmaz, hasta ise şifa bulur.

  EL MUGNI: Zenginlik veren. Okuyan fakirlikten kurtulur, kalbi nurla dolar.

  EL MANİ: Mani olan. Karı-koca arasındaki soğukluğun kalmaması, bir kimsenin kötülük işlemesini önler.

  ED DARRU: Ziyana uğratan. Düşmana musibet, hastalık vermek için okunur.

  EN NAFIU: Fayda veren. Okuyanın dileği olur, ziyana uğramaz, hastalar şifa bulur.

  EN NUR: Âlemleri aydınlatan. Okuyan ilahi nura gark olur, kalbi nurlanır, yolunu şaşıran bulur.

  EL HADİ: Hidayet eden. Günde 200 kere okuyana ALLAH hidayet eder.

  EL BEDIU: Eşsiz yaratan. Sanatkâr okursa yükselir, okuyan hikmetli konuşur, 70 kere okuyan dilediğine ulaşır.

  EL BAKİ: Baki olan. Okuyanın ömrü bereketlenir. ‘Bekabillah sırrı’na erer

  EL VARİSU: Mülkün sahibi. Okuyanın ömrü uzun olur, evladı olmayan okusa muradına erer.

  ER RAŞID: Yol gösteren. Okuyana irşad makamı verilir, ismi azamdır, mürşit hata etmemek için okur.

  EL MU’Tİ: Çok veren. Okuyanın duası kabul olur.

  ES SABUR: Çok sabırlı. Musibet anında 100 kere okuyan kurtulur, musibet görmez.

  ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Büyük ve cö- mert olan. İsmi azamdır. Okuyanın kalbi temizlenir.

  ALLAH’IN DİĞER İSİMLERİ (SIFATLARI) NELERDİR?

  Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir.

  1. ES SADIK: Doğru söyleyen.

  2. ES SETTAR: Günahları örten.

  3. EL HANNAN: Çok merhamet eden.

  4. EL MENNAN: Çok ihsan eden.

  5. EL MUHSİN: Çok ihsan eden.

  6. EL KÂFİ: Kâfi olan.

  7. EL MUAF: Afiyet veren.

  8. ES SAFİ: Şifa veren.

  9. ED DEYHAN: Hesaba çeken.

  10. ER RAB: Terbiye eden.

  11. EL MUNİMU: Nimet veren.

  12. EL FERDU: Yalnız olan.

  13. EL VİTRU: Tek olan. Allah tekleri sever.

   

  Kaynak: Hasan Basri Hocaefendi Sohbetleri
  (Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı)

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.